Buy PDF 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish by Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg PDF

$
11.33

By Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg

I Skåne har vi privat verksamma psykiatrer i många år haft ett nätverk för fortbildning och professionella samtal, och ur detta nätverk utkristalliserades så småningom en skrivargrupp.
Vi är sju personer, televisionå män och fem kvinnor, som har träffats regelbundet i flera år för att skriva om "våra psykiatriska liv”. Vi är alla 60+, dvs nyligen pensionerade eller närmar oss pensionen.
Vi har i våra berättelser velat förena ett helt personligt perspektiv, vad som layout en som individual och vad som kunnat ligga bakom valet av psykiatri som specialitet - med en beskrivning av professionella erfarenheter, utvecklingen inom psykiatrin samt vilka slutsatser vi dragit av våra erfarenheter. Vi har arbetat i många delar av Sverige, och med många olika former av psykiatri, och har således en både bred och djup erfarenhet. Alla har också valt att på olika sätt och i olika utsträckning vidareutbilda sig inom psykoterapi. Vi har alla until sist valt att lämna den offentliga psykiatrin för att arbeta privat, och beskriver också orsakerna until eventually detta, och vad det inneburit för utvecklingen av vårt arbete. Förhållandet mellan biologi och psykologi, humanistisk resp. mer naturvetenskaplig människosyn, har vi naturligtvis alla brottats med lower than hela vårt yrkesliv, och det försöker vi också beskriva i våra texter.

Två författare har skrivit kommenterande texter i boken. Björn Wrangsjö, själv psykiater och psykoterapeut, med stor erfarenhet både av svensk psykiatri och av olika terapiformer och Per-Magnus Johansson, docent i idé- och lärdomshistoria i Göteborg, och psykoanalytiker.

Show description

Read Online or Download 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition) PDF

Similar other_1 books

Stellen Farr - Space Island

Stellen Farr is aware that UFOs are actual. She used to be 5 years previous while one kidnapped her mom and dad. For seven lengthy years now she's lived along with her grandparents on their secluded Nebraska farm. Her grandparents have got rid of all smooth expertise from the farm simply because Stellen is a computer empath. .. A Technopath.

My Golden Lessons: 100-Plus Ways to Improve Your Shots, Lower Your Scores and Enjoy Golf Much, Much More

He made his first reduce in a qualified significant championship within the 1958 U. S. Open, at age eighteen. 40 years later, he had his newest top-10 end in a huge on the Masters. In among, he received eighteen expert majors, 100 tournaments world wide, and supplied numerous thrills alongside the line to being named “Golfer of the Century” via his friends and via courses from the USA to Antarctica.

Implementing Citrix XenServer Quickstarter

In DetailVirtualization is the current and the way forward for the technological global and to maintain with the most recent tendencies is important for we all. With cloud know-how rising in popularity daily you will need to get conversant in the fundamentals and stream quick to a realistic implementation. Citrix is without doubt one of the prime virtualization and cloud know-how owners and the number 1 collection of specialists around the world.

Love at First Slight

It might now not be universally said, however the unvarnished fact is younger widow in ownership of a very good fortune isn't unavoidably in wish of one other husband. during this funny, topsy-turvy satisfaction & Prejudice version, all significant gender roles are reversed. it truly is Mr. Bennet’s maximum desire to see his 5 sons advantageously married.

Extra info for 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition) by Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg


by William
4.1

Rated 4.19 of 5 – based on 26 votes